Plaćanje u gotovini

Uplata avansa od 40% prilikom rezervacije, ostatak od 60% , najkasnije 10 dana pre datuma započinjanja aranžmana.


Plaćanje platnim karticama

Dina, Visa, Master, Maestro.
Uplata avansa od 40% prilikom rezervacije, ostatak od 60%, najkasnije 10 dana pre datuma započinjanja aranžmana.

Plaćanje čekovima

Uplata avansa od 40% prilikom rezervacije, ostatak od 60% odloženim plaćanjem do 15.10.2019., uz deponovanje čekova prilikom rezervacije i sa datumima realizacije 1. ili 15-og u mesecu.

Plaćanje kreditnim karticama

Uplata avansa od 40% prilikom rezervacije, ostatak do 15.10.2019 (odnosi se na APARTMANSKI SMEŠTAJ u Grčkoj u organizaciji Sani Trade&Tours-a) na maksimalno 6 mesečnih rata.

Plaćanje administrativna zabrana

Akontacija 40% prilikom rezervacije, ostatak do 15.10.2019 godine, sa dospećem rate svakog 15-og u mesecu. Organizator zadržava pravo da vrši selekciju pravnih lica, čija rešenja o administrativnoj zabrani prihvata. Iznos duga koji ide preko administrativne zabrane obračunava se po prodajnom kursu EUR Komercijalne banke na dan izdavanja rešenja o administrativnoj zabrani.

Uslovi i način plaćanja: Cene prikazane u tabelama su izražene u EUR. Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu Komercijalne banke, na dan uplate. Prilikom svake uplate obračunava se ekvivalent u EUR, a ostatak duga ostaje izražen u EUR. Uplaćeni iznos ne podleže promeni usled promena kursa EUR/RSD.

NAPOMENA: Gore navedeni Uslovi i način plaćanja važe za sve objavljene programe u organizaciji Sani Trade&Tours d.o.o., osim za programe gde su navedeni Posebni uslovi i način plaćanja.

PREUZMITE USLOVE PLAĆANJA